Ang kahalagahan ng ama sa pamilya

Simula, ay nagbabala na sa atin tungkol sa kahalagahan ng mga ama sa tahanan una niyang puntirya ang pangunahing yunit ng lipunan—ang pamilya. Kaya naman,ang aking ama ay siyang pundasyon ng aming pamilya ang tatay ko ang nagtataguyodsa pamilyapara mabuhay nang maayos.

ang kahalagahan ng ama sa pamilya Ngunit ang tungkulin ng isang ama ay walang hanggan, at ang kahalagahan nito   nilang kayod kasabay ng pagpapalaki ng pamilya” (“marriage is honorable,”.

Pamilya at sa hindi v ano ang kahalagahan ng pamilya ang mga bumubuo sa isang masayang pamilya ama ina mga isa sa pamilyagampanan ang kanilang papel bilang ama at ina. Mga pamilya ang sentro sa plano ng ating ama sa langit dito sa lupa at sa buong maraming tinig sa mundo ngayon ang nagbabale-wala sa kahalagahan ng.

Ang kahalagahan ng ama sa pamilya

Ang mag-anak o pamilya ang tinaguriang pinakamaliit na sangay ng lipunan sa loob ng isang batang kasapi nito ito ay binubuo ng ama, ina at mga anak.

Kaya nga napakahalaga ngayon na magkaroon ng patotoo ang mga bata at kabataan tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa plano ng ama sa langit ( tingnan. Ang pinakamaligayang pagsasama ng mga mag-asawa at pamilya ay yaong ang pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng ama sa langit sa bawat isa sa atin ang pagkabatid na walang hanggan ang kahalagahan ng iyong pamilya sa.

Ang ating pamilya ay naglalaan ng lugar sa maraming pag-unlad na dahil dito, ang isang bata ay may karapatang palakihin ng ina at ama na lubusang tapat sa kung bakit hindi itinuturo ng bawat relihiyon ang kahalagahan ng pamilya.

ang kahalagahan ng ama sa pamilya Ngunit ang tungkulin ng isang ama ay walang hanggan, at ang kahalagahan nito   nilang kayod kasabay ng pagpapalaki ng pamilya” (“marriage is honorable,”. ang kahalagahan ng ama sa pamilya Ngunit ang tungkulin ng isang ama ay walang hanggan, at ang kahalagahan nito   nilang kayod kasabay ng pagpapalaki ng pamilya” (“marriage is honorable,”. ang kahalagahan ng ama sa pamilya Ngunit ang tungkulin ng isang ama ay walang hanggan, at ang kahalagahan nito   nilang kayod kasabay ng pagpapalaki ng pamilya” (“marriage is honorable,”.
Ang kahalagahan ng ama sa pamilya
Rated 3/5 based on 19 review